Rezultati upisa djece u vrtić u Selima Ispis E-mail
Petak, 11 Lipanj 2021 08:38
Share

Dječji vrtić sv. Marije Magalene

Sela 118, 44273 Sela

Komisija za upis djece

KLASA: 601-02/21-06/22

URBROJ:2176-141-01-21-01

Sela, 11. lipanj 2021.


Na temelju člana 12. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću SVETE MARIJE MAGDALENE, Sela, Komisija za upis djece objavljuje

REZULTATE UPISA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI

U PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Pravo na upis u DJEČJI VRTIĆ SVETE MARIJE MAGDALENE, Sela ostvaruju sva prijavljena djeca.

 

Objavljeno na oglasnoj ploči i web stranici Sisačke biskupije dana 11. lipnja 2021.

NAPOMENA: Temeljem članka 13. Pravilnika o upisu djece, korisnik usluga  nezadovoljan rješenjem ima pravo prigovora Upravnom vijeću Dječjeg vrtića SVETE MARIJE MAGDALENE u roku od 15 dana od oglašavanja rezultata na oglasnoj ploči i web stranici  Sisačke biskupije.

Prvi roditeljski održat će se 24. 6.2021. u 16:30 sati u Vrtiću, Sela 118.

Molimo vas da na roditeljski sastanak dođete bez djeteta. Tada ćete upoznati buduće odgojitelje vašeg djeteta, prostor u kojem će dijete boraviti te dogovoriti termin za Inicijalni razgovor.

 

Twitter