Smjernice za djelovanje Ureda za socijalni nauk Crkve Sisačke biskupije Ispis
Ponedjeljak, 01 Studeni 2010 00:00
Share

Točka 1.

Ured za socijalni nauk Crkve (dalje: Ured) je tijelo Sisačke biskupije čija je svrha promicati načela, vrijednosti i učenje socijalnog nauka Crkve te poticati njegovu primjenu u osobnom i društvenom  životu vjernika svih crkvenih staleža.

 

Točka 2.

Na čelu Ureda je voditelj/ica kojeg/koju imenuje biskup Sisačke biskupije nakon savjetovanja sa svojim najbližim suradnicima. Zadaća je voditelja/ice organizirati i provoditi djelatnosti Ureda.

Točka 3.

Kako bi se što bolje ostvarila svrha rada Ureda, Ured će usko surađivati s drugim tijelima Sisačke biskupije. Također, voditelj/ica može birati suradnike s područja Sisačke biskupije koji se na volonterskoj osnovi žele uključiti u rad Ureda.

Točka 4.

Osobita suradnja Ureda ostvarivat će se s Caritasom Sisačke biskupije. Ta je suradnja   potrebna zbog specifične socijalne situacije u Sisačkoj biskupiji.

Točka 5.

Glavne djelatnosti Ureda su:

-          organiziranje i provođenje stručnih susreta s vjernicima na kojima će se obrađivati teme iz socijalnog nauka Crkve

-          pomoć i suradnja s drugim tijelima Sisačke biskupije, osobito kroz zajedničke susrete, organizaciju stručnih predavanja i međusobnog pružanja informacija

-          poticanje na primjenu socijalnog nauka Crkve u radu vjerničkih i građanskih zajednica i udruga kroz susrete s njihovim predstavnicima i članovima

-          suradnja s drugim crkvenim institucijama koje se bave socijalnim naukom Crkve

-          uključivanje u programe i aktivnosti vezane uz socijalni nauk Crkve na razini Republike Hrvatske

Točka 6.

Posebnom djelatnosti Ureda smatra se promicanje pravde i mira. Zato će Ured posebnu pažnju posvetiti praćenju društvene situacije na području Sisačke biskupije. Na uočene nepravde i kršenja ljudskih prava, tumačeno u skladu sa socijalnim naukom Crkve, zadaća je Ureda reagirati na prikladan način.

Točka 7.

Voditelj/ica za svoj rad odgovara biskupu Sisačke biskupije.

Sisak, siječanj 2010.